سخن روز

امام صادق (ع) می فرماید : کُلُّ شَیءِِ مردودُُ الی الکتابِ و السنّهِ و کُلُّ حدیث ِِ لا یوافِقُ کتاب الله فهو زُخرُف ُُ. هر موضوعی باید به قرآن و سنت ارجاع شود و هر حدیثی که موافق قرآن نباشد دروغی است خوشنما.

آموزش اتوکد 2016 ( autocad 2016 ) ویژه نقشه کشی معماری و طراحی صنعتی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها

آموزش اتوکد 2016

در دوره آموزش اتوکد 2016 که توسط مهندس سعید فدایی ( تیچرمن ) تدریس می گردد بصورت جامع ، گام به گام ، کاربردی و طبقه شده کلیه مفاهیم و اصول نقشه کشی از ابتدا تا انتهای درس به درس مورد بررسی و توضیح قرار می گیرد . در این کلاس ابتدا مفاهیم مختصات و مختصات دهی و انواع روشها و سیستم های مختصاتی مورد بحث قرار گرفته و طی مثال های عملی و کاربردی اطلاعات به کارآموزان منتقل می گردد . در ادامه کلیه فرامین ترسیمی ، ویرایشی ، مدیریت فایل ، تنظیمات ظاهری ، لایه بندی ، و مفاهیم پیشرفته نقشه کشی ( هم نقشه کشی طراحی قطعات صنعتی و هم نقشه کشی معماری و طراحی دکوراسیون داخلی ) بصورت دوبعدی و سه بعدی تدریس می گردد . 

کارآموزان پس از گذراندن این دوره توانایی و آشنایی کامل با کلیه فرامین و پارامترهای نقشه کشی پیدا نموده و توانایی ترسیم هر گونه پلان و نقشه معماری و قطعه صنعتی را خواهند داشت .

فایل های مجموعه : آموزش اتوکد 2016 ( autocad 2016 ) ویژه نقشه کشی معماری و طراحی صنعتی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها

 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس سی و ششم ) – آشنایی با روش ترسیم پلان آکس بندی و جا نمایی ستون ها ( پلان ستون گذاری ) در نقشه کشی دو بعدی معماری در اتوکد و انچام تمرین کلاسی جهت آموزش بهتر
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 )( درس سی و پنجم ) – آشنایی با فضای مدل و کاغذ در اتوکد و تنظیمات پرینت ، پلات و چاپ نقشه با تنظیمات مورد نظر از قبیل مقیاس چاپ ، ابعاد کاغذ ، تعیین فضای چاپ و ...
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی سه بعدی ( درس سی و چهارم ) – آشنایی با مجموعه فرمان های مدیریت موضوعات سه بعدی و نحوه اندازه گذاری ترسیمات سه بعدی و توضیح نکات فنی در نقشه کشی سه بعدی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی سه بعدی ( درس سی و سوم ) – آشنایی با مجموعه فرمان های ویرایشی موضوعات سه بعدی واقع در پنل ( Modify ) از قبیل ( 3d Move ) ، ( 3d Rotate ) ، ( 3d Mirror ) ، ( 3d Scale ) و ( 3d Align )
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی سه بعدی ( درس سی و دوم ) – آشنایی با مجموعه فرمان های ویرایشی موضوعات سه بعدی واقع در پنل ( Solid Editing ) و انجام تمرین کلاسی و رسم یک قطعه صنعتی در اتوکد
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی سه بعدی ( درس سی و یکم ) – آشنایی با فرمان های ویرایشی و پیشرفته اشکال سه بعدی برش زدن و ذکر مثال کاربردی از ترسیم قطعه صنعتی در محیط اتوکد سه بعدی و انجام تمرین کلاسی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی سه بعدی ( درس سی ام ) – آشنایی با روش سوم ترسیم موضوعات سه بعدی مانند ترسیم مکعب و مکعب مستطیل ، استوانه ، مخروط ، هرم ، کره ، سطح شیبدار ، حلقه و .... و انجام تمرین کلاسی در اتوکد
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی سه بعدی ( درس بیست و نهم ) – آشنایی با سایر فرمان های تبدیل ترسیمات دو بعدی به سه بعدی از قبیل چرخه تراشی و ... و توضیح روش کار این فرمان ها با استفاده از مثال های کاربردی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی سه بعدی ( درس بیست و هشتم ) – آشنایی با سایر فرمان های تبدیل موضوعات دو بعدی به سه بعدی و ترسیم دیوار و توضیح روش ترسیم تبدیل و ترسیم پلان معماری دو بعدی و تبدیل آن به سه بعدی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی سه بعدی ( درس بیست و هفتم ) – آشنایی با روش ترسیم پلان نقشه کشی معماری دو بعدی به سه بعدی با استفاده از فرمان های محدوده سازی و برجسته سازی و توضیح فرمان های مدیریت اشکال سه بعدی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی سه بعدی ( درس بیست و ششم ) – آشنایی با روش ترسیم موضوعات سه بعدی در اتوکد ، ترسیم بصورت دو بعدی و تبدیل آن به سه بعدی با استفاده از فرامین لازم و انجام تمرین کلاسی در اتوکد
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی سه بعدی ( درس بیست و پنجم ) ( بخش دوم ) – انجام تمرین کلاسی و ترسیم نقشه سه بعدی پیچیده تر به روش ایزومتریک ( سه بعدی مجازی ) و ذکر نکات کاری در ضمن رسم نقشه کشی سه بعدی ایزومتریک
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی سه بعدی ( درس بیست و پنجم ) ( بخش اول ) – آشنایی با اولین روش ترسیم نقشه به روش ایزومتریک ( Isometric ) ( سه بعدی مجازی ) ، توضیح عملکرد و آشنایی با روش رسم نقشه های سه بعدی در اتوکد
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس بیست و چهارم ) – آشنایی با انواع فرمان های اندازه گیری موقت و نمایش موجود در پنل ( Utilities ) در اتوکد از قبیل اندازه گیری فواصل ، شعاع و قطر ، محیط و مساحت ، حجم و ..
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس بیست و سوم ) – آشنایی با فرمان ایجاد هاشور ( Hatch ) در اتوکد و انواع مدل های هاشور زنی ، تنظیمات هاشور و توضیح کاربرد هاشور در نقشه کشی و پلان های معماری در اتوکد
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس بیست و دوم ) – آشنایی با اصطلاحات و اجزای اندازه گیری مختلف ، اندازه گیری در اتوکد ، انجام تمرین کلاسی و اندازه گیری یک نقشه پلان معماری
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس بیست و یکم ) – آشنایی با روش ترسیم پلان برش و مقطع یک ساختمان از روی پلان معماری آن در اتوکد و رسم یک برش از روی نقشه و پلان معماری
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس بیستم ) – آشنایی با روش ترسیم نمای ساختمان با استفاده از پلان آن در اتوکد و ذکر ترفند و انجام تمرین کلاسی و ترسیم نما از روی یک پلان معماری
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس نوزدهم ) – آشنایی با مفهوم لایه و لایه بندی در اتوکد ، علت ترسیم در لایه های مختلف و ذکر تنظیمات و مدیریت لایه ها و انواع پارامتر ها در لایه بندی نقشه ها
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس هجدهم ) – آشنایی با انواع روش های مختلف ایجاد و نوشتن متن در اتوکد با استفاده از فرمان های توشتار تک خطی و چند خطی و ذکر یکسری نکات کاری در نوشتن متون فارسی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس هفدهم ) – آشنایی با پنل گروه بندی ( Group ) ، تفاوت گروه بندی با بلاک ها و توضیح مجموعه فرمان های مدیریت گروه بندی در اتوکد
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس شانزدهم ) ( بخش دوم ) – استفاده از بلاک های آماده اتوکد ، جستجو و دانلود بلاک ها از اینترنت ، استفاده از بلاک های داینامیک و ...
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس پانزدهم ) ( بخش اول ) – آشنایی با پنل بلاک ( Block ) و تفسیر مفهومی بلاک ها ، علت کاربردی بلاک ها در اتوکد و نحوه ایجاد بلاک ، درج بلاک و ویرایش بلاک ها در اتوکد
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس چهاردهم ) – آشنایی با سایر فرمان های ویرایشی پنل ( Modify ) و معرفی عملکرد آنها در اتوکد از قبیل جابجایی ، چرخش ، تغییر مقیاس ، قرینه سازی ، کشیدگی ، امتداد یافتن و ...
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس سیزدهم ) ( بخش دوم )- آشنایی با انواع روش های انتخاب ترسیمات ، انتخاب موضوعات توسط سطر فرمان ، انتخاب اشکال توسط موس و ذکر نکات مهم برای انتخاب در اتوکد
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس سیزدهم ) ( بخش اول ) – آشنایی با سایر فرمان های ترسیمی واقع در پنل ترسیم ( Draw ) در اتوکد و معرفی ترسیمات قوس و منحنی ، نقطه و علامت گذاری با فواصل دلخواه ، دونات و ..
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس دوازدهم ) – آشنایی با پنل ( Properties ) و مجموعه فرامین آن جهت تغییر شکل ظاهری ترسیمات ، تغییر رنگ ، تغییر ضخامت خطوط ، تغییر نوع خط به خط چین ، نقطه چین و ...
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس یازدهم ) – ترسیم پلان معماری در اتوکد و بیان یکسری نکات و ترفند ها برای رسم سریعتر نقشه و پلان معماری در اتوکد ( بخش دوم )
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس دهم ) – آشنایی با مجموعه فرمان های کمک کننده ترسیم در اتوکد واقع در نوار وضعیت در ترسیم پلان معماری در اتوکد ( بخش اول )
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس نهم ) – آشنایی با فرمان ویرایش کپی و تکثیر موازی ( Offset ) در اتوکد و توضیح عملکرد آن و ترسیم نقشه صنعتی حرفه ای و انجام تمرین کلاسی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس هشتم ) – آموزش ترسیم نقشه های صنعتی در اتوکد با استفاده از مجموعه فرمان هایی که تاکنون آموزش داده شده است و توضیح یکسری نکات فنی در حین نقشه کشی در اتوکد
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس هفتم ) – آشنایی با مجموعه فرمان های تکثیر حرفه ای آرایه چهار ضلعی ( Rectangular Array ) و آرایه دورانی ( Polar Array ) و انجام تمرین کلاس و رسم نقشه صنعتی در اتوکد
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس ششم ) – آشنایی با فرمان های ترسیمی بیضی ، پاره خط و کمان های به هم پیوسته ، دوخط و چند خط های موازی ، معرفی فرمان های ویرایشی انفجار و حذف اضلاع ما بین دو تقاطع
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس پنجم ) – آشنایی با فرمان های ترسیم چهار ضلعی ، چند ضلعی و فرمان های ویرایشی گرد کردن رئوس ، پخ کردن رئوس و ترسیم چندین نقشه مقدماتی و اولیه و تمرین کلاسی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس چهارم ) – معرفی فرامین اولیه ترسیمی اتوکد و شروع به رسم نقشه با استفاده از دستورات ترسیم پاره خط ، کمان و دایره ، معرفی کمک کننده ترسیم خطوط افقی و عمودی و رسم نقشه
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس سوم ) – آشنایی با تنظیمات اولیه شروع به نقشه کشی در اتوکد ، معرفی فرامین و دستورات تنظیم ابعاد پنجره ترسیم ( Limits ) و ابزار ها و فرامین بزرگ نمایی ( Zoom )
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس دوم ) – آشنایی با محیط نرم افزار اتوکد 2016 معرفی اجزاء و قسمت های مختلف محیط برنامه اتوکد 2016 و توضیح عملکرد و کاربرد هر بخش از آن
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( درس اول ) – آشنایی با مفاهیم اولیه نقشه کشی ، مختصات ، دستگاه مختصات ، سیستم های مختصاتی ، انواع روش های مختصات دهی ، قوانین اولیه محاسبه مختصات رئوس و روش ترسیم آنها
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش اتوکد 2016 ( Autocad 2016 ) نقشه کشی دو بعدی ( مقدمه ) – آشنایی با روش نصب نرم افزار اتوکد 2016 ، فعال سازی و اکتیو کردن اتوکد ، اجرای برنامه اتوکد
  قیمت : 0 تومان
تعداد قابل نماۜش 

follow us