سخن روز

حضرت علی (ع) می فرماید : کسی که رازش را مخفی نگه دارد اختیارش بدست خودش است.

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها
آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردیآموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی
قیمت قیمت : 4000 تومان
839 بازدید
نوع فایل :

در این جلسه از مجموعه آموزش فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC ) ویژه معماری و پست پروداکشن به آموزش سایر ابزار ها و فرمان های انتخاب تصویر ( Selection ) می پردازد و به تفکیک با تنظیم پارامتر ها ابزار های انتخاب را معرفی می نماید که سر فصل آن به شرح زیر است :

  • معرفی ابزار های انتخاب یک ردیف پیکسل افقی و عمودی در تصویر ( Single row marquee tool ) و ( Single column marquee tool )
  • معرفی ابزار انتخاب کمند دلخواه ( Lasso tool ) و توضیح کاربرد آن در فتوشاپ و طراحی
  • معرفی ابزار انتخاب کمند چند ضلعی ( Polygonal lasso tool ) و توضیح عملکرد آن
  • معرفی ابزار انتخاب کمند مغناطیسی ( Magnetic lasso tool ) و ذکر عملکرد و کاربرد و کاربرد آن
  • معرفی ابزار انتخاب عصای جادویی ( Magic wand tool ) و نحوه کار با آن و پارامتر های تنظیم عملکرد آن در انتخاب تصاویر در فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC )
  • معرفی ابزار انتخاب سریع ( Quick selection tool ) و چگونگی کار با آن در فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC )
  • ذکر مثال های کاربردی از عملکرد این ابزارها در طراحی و گرافیک

در انتهای این جلسه آموزش فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC ) کاربر می تواند به راحتی هر محدوده دلخواهی در فتوشاپ را انتخاب نموده و با استفاده از ابزار های رنگ آمیزی داخل آن را رنگ نماید همچنین هر محدوده ای از یک عکس را انتخاب و در طراحی استفاده نماید .

مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) ( گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها زیر مجموعه " خانه معماری و هنر دیجیتال " ) ( مدت زمان فیلم : 28 دقیقه )

 

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-1

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-2

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-3

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-4

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-5

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-6

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-7

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-8

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-9

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس یازدهم ) – معرفی سایر ابزار های انتخاب تصاویر واقع در جعبه ابزار فتوشاپ و نوضیح سایر تنظیمات و پارامتر های آن و ذکر مثال های کاربردی - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-10

 

follow us