سخن روز

حضرت علی (ع) می فرماید : کسی که رازش را مخفی نگه دارد اختیارش بدست خودش است.

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم )

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ ، توضیح یکسری نکات کار با این ابزار ها و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها
آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم )آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم )
قیمت قیمت : 4000 تومان
805 بازدید
نوع فایل :

در این جلسه از مجموعه آموزش فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC ) ویژه معماری و پست پروداکشن به مبحث کاربرد منحنی و مسیر ها ( Path ) ها در فتوشاپ برای طراحی انواع کارت ویزیت و ... پرداخته می شود . چندین تصویر و مثال نمایش داده شده و از صفر شروع به طراحی می کنیم ، عملکرد ابزار ( Pen tool ) نیز برای انتخاب تصاویر توضیح داده می شود تا بتوان نواحی انتخاب بهتر و هموارتری در فتوشاپ داشته باشیم ، همچنین روش ذخیره سازی تصاویر رندر شده در تری دی مکس با ابعاد و سایز های بزرگتر و با کیفیت بالاتر نیز توضیح داده می شود .

مباحثی که در این جلسه از آموزش فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC ) ویژه معماری پست پروداکشن توضیح داده می شود به شرح ذیل می باشد :

  • مشاهده چندین طرح کارت ویزیت که در آن از قوس و انحناء استفاده می شود .
  • شروع به طراحی 2 کارت ویزیت و استفاده از ابزار های ترسیمی منحنی ( Path ) در فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC )
  • ذکر یکسری نکات کاری برای استفاده از ابزار های ( Path ) در فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC )
  • روش ذخیره سازی تصاویر رندر شده در تری دی مکس ( 3d max ) با کیفیت و اندازه بزرگ و انتقال آن به فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC )
  • آشنایی با نحوه عملکرد ابزار ( Pan ) و استفاده از آن برای انتخاب تصویر

مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) ( گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها زیر مجموعه " خانه معماری و هنر دیجیتال " ) ( مدت زمان فیلم : 32 دقیقه )

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ ، توضیح یکسری نکات کار با این ابزار ها و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-1

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ ، توضیح یکسری نکات کار با این ابزار ها و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-2

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ ، توضیح یکسری نکات کار با این ابزار ها و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-3

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ ، توضیح یکسری نکات کار با این ابزار ها و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-4

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ ، توضیح یکسری نکات کار با این ابزار ها و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-5

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ ، توضیح یکسری نکات کار با این ابزار ها و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-6

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ ، توضیح یکسری نکات کار با این ابزار ها و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-7

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ ، توضیح یکسری نکات کار با این ابزار ها و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-8

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ ، توضیح یکسری نکات کار با این ابزار ها و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-9

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس نوزدهم ) – معرفی سایر ابزار های ترسیم منحنی و مسیر آزاد در فتوشاپ ، توضیح یکسری نکات کار با این ابزار ها و انجام تمرین کلاسی برای درک بیشتر از نحوه عملکرد این ابزار ها ( بخش دوم ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-10

follow us