سخن روز

حضرت علی (ع) می فرماید : کسی که رازش را مخفی نگه دارد اختیارش بدست خودش است.

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و روتوش تصاویر در فتوشاپ و مثال کاربردی در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول )

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و رتوش تصاویر در فتوشاپ ، معرفی و توضیح عملکرد تنظیمات و پارامتر های هر کدام و ذکر مثال هایی کاربردی از کاربرد آنها در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها
آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و روتوش تصاویر در فتوشاپ و مثال کاربردی در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول )آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و روتوش تصاویر در فتوشاپ و مثال کاربردی در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول )
قیمت قیمت : 5000 تومان
794 بازدید
نوع فایل :

در این جلسه از مجموعه آموزش فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC ) ویژه معماری و پست پروداکشن به بحث روتوش ، اصلاح و ترمیم تصاویر در معماری و گرافیک پرداخته می شود ، ابتدا کاربران چندین تصویر را مشاهده نموده و با نحوه عملکرد روتوش و علت انجام این عمل آشنا شده و در ادامه با انواع ابزار های روتوش ، ترمیم و اصلاح تصویر با عملکرد های مختلف آشنا می شوند . در حین تدریس نیز با ذکر چندین مثال عملی نحوه استفاده از این ابزار ها در فتوشاپ آموزش داده می شود .

مباحثی که در این جلسه از آموزش فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC ) ویژه معماری پست پروداکشن توضیح داده می شود به شرح ذیل می باشد :

  • آشنایی با علت و چرایی استفاده از ابزار های روتوش و ترمیم تصاویر
  • معرفی ابزار مهر لاستیکی و آشنایی با عملکرد آن و پارامتر های تنظیم کننده
  • معرفی ابزار مهر لاستیکی بافت دار ( Pattern Stamp )
  • معرفی ابزار چسب زخم ( Healing brush ) و نحوه عملکرد و پارامتر های آن
  • معرفی ابزار چسب زخم نقطه ای ( Spot healing brush ) و توضیح عملکرد آن
  • معرفی ابزار وصله و پینه ( Patch tool ) و نحوه کار با آن

در انتهای این جلسه آموزش فتوشاپ سی سی ( Photoshop CC ) کاربر با نیمی از ابزار های روتوش و ترمیم تصویر و نحوه عملکرد آنها آشنا می شود .

مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) ( گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها زیر مجموعه " خانه معماری و هنر دیجیتال " ) ( مدت زمان فیلم : 35 دقیقه )

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و رتوش تصاویر در فتوشاپ ، معرفی و توضیح عملکرد تنظیمات و پارامتر های هر کدام و ذکر مثال هایی کاربردی از کاربرد آنها در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-1

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و رتوش تصاویر در فتوشاپ ، معرفی و توضیح عملکرد تنظیمات و پارامتر های هر کدام و ذکر مثال هایی کاربردی از کاربرد آنها در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-2

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و رتوش تصاویر در فتوشاپ ، معرفی و توضیح عملکرد تنظیمات و پارامتر های هر کدام و ذکر مثال هایی کاربردی از کاربرد آنها در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-3

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و رتوش تصاویر در فتوشاپ ، معرفی و توضیح عملکرد تنظیمات و پارامتر های هر کدام و ذکر مثال هایی کاربردی از کاربرد آنها در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-4

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و رتوش تصاویر در فتوشاپ ، معرفی و توضیح عملکرد تنظیمات و پارامتر های هر کدام و ذکر مثال هایی کاربردی از کاربرد آنها در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-5

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و رتوش تصاویر در فتوشاپ ، معرفی و توضیح عملکرد تنظیمات و پارامتر های هر کدام و ذکر مثال هایی کاربردی از کاربرد آنها در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-6

 

آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و رتوش تصاویر در فتوشاپ ، معرفی و توضیح عملکرد تنظیمات و پارامتر های هر کدام و ذکر مثال هایی کاربردی از کاربرد آنها در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-7

 

 آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و رتوش تصاویر در فتوشاپ ، معرفی و توضیح عملکرد تنظیمات و پارامتر های هر کدام و ذکر مثال هایی کاربردی از کاربرد آنها در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-8

 

 آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و رتوش تصاویر در فتوشاپ ، معرفی و توضیح عملکرد تنظیمات و پارامتر های هر کدام و ذکر مثال هایی کاربردی از کاربرد آنها در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-9

 

 آموزش فتوشاپ سی سی ویژه معماری و پست پروداکشن ( درس بیست و دوم ) - آشنایی با ابزار های ترمیم و ویرایش و رتوش تصاویر در فتوشاپ ، معرفی و توضیح عملکرد تنظیمات و پارامتر های هر کدام و ذکر مثال هایی کاربردی از کاربرد آنها در اصلاح و باز سازی تصاویر ویژه طراحی معماری و پست پروداکشن ( بخش اول ) - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها-10

 

 

follow us