سخن روز

امام صادق (ع) می فرماید : کُلُّ شَیءِِ مردودُُ الی الکتابِ و السنّهِ و کُلُّ حدیث ِِ لا یوافِقُ کتاب الله فهو زُخرُف ُُ. هر موضوعی باید به قرآن و سنت ارجاع شود و هر حدیثی که موافق قرآن نباشد دروغی است خوشنما.

آموزش فری هند ام ایکس 11 ( Free Hand MX 11 ) ویژه طراحی و گرافیک - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها

آموزش فری هند ام ایکس 11 ( Free Hand MX 11 ) ویژه طراحی و گرافیک - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها

در دوره آموزشی فری هند ام ایکس 11 ( Free Hand MX 11 ) که با تدریس مهندس سعید فدایی ( تیچرمن ) و توسط گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها برگزار گردیده است بطور کاملا کاربردی و منطبق بر نیاز بازار کار ، طراحی و اجرای طرح های گرافیکی با استفاده ازنرم افزار فری هند ( Free Hand ) توضیح و تفسیر شده است . در جلسات و دروس آموزش فری هند به ترتیب کارآموزان با محیط نرم افزار آشنا شده و به ترتیب با تنظیمات صفحه ، عملکرد ابزارها و فرامین ترسیمی توانایی اجرای هر گونه طرح گرافیکی را با نرم افزار فری هند پیدا خواهند نمود .

فایل های مجموعه : آموزش فری هند ام ایکس 11 ( Free Hand MX 11 ) ویژه طراحی و گرافیک - مدرس : استاد سعید فدایی ( تیچرمن ) گروه آموزشی پادشاه گرافیست ها

 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس بیست و هشتم ) – آشنایی با تنظیمات پیشرفته تر متن و نوشتار متنی واقع در پالت ( Object )
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس بیست و هفتم ) – آشنایی با نحوه نوشتار متن بصورت حرفه ای و معرفی تنظیمات ارائه شده واقع در منوی ( Text )
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس بیست و ششم ) – معرفی مجموعه فرمان های ( Effects ) واقع در پالت ( Properties ) و معرفی عملکرد هر کدام و توضیح تنظیمات و پارامتر های آن
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس بیست و پنجم ) – آشنایی با تنظیمات شکل ظاهری خطوط محیطی و پارامتر های آن ( بخش دوم پیشرفته )
  قیمت : 0 تومان
 • - آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس بیست و چهارم ) – آشنایی با تنظیمات شکل ظاهری خطوط محیطی و پارامتر های آن ( بخش اول مقدماتی )
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس بیست و سوم ) – آشنایی با انواع روش های رنگ آمیزی ترسیمات گرافیکی ( بخش دوم پیشرفته )
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس بیست و دوم ) – آشنایی با انواع روش های رنگ آمیزی ، ترسیمات گرافیکی ( بخش اول مقدماتی )
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس بیست و یکم ) – معرفی فرمان های ویرایشی ( Perspective ) ، ( 3d Rotate ) ، ( Fish Eye ) ، ( Trace ) و توضیح عملکرد هر کدام
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس بیستم ) – معرفی ابزار های ویرایشی ( Extrude ) ، ( Smudge ) ، ( Shadow ) ، ( Connector ) ، ( Action ) و توضیح عملکرد و پارامتر های آنها
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس نوزدهم ) – معرفی ابزار های ( Free Form ) ، ( Roughen ) ، ( Bend ) ، ( Mirror ) ، ( Hose ) ، ( Chart ) و توضیح عملکرد و پارامتر های تنظیمی آنها
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس هجدهم ) – معرفی ابزار های ترسیمی حرفه ای و دست آزاد و ارائه توضیح عملکرد هر کدام و ذکر مثالی کاربردی از نحوه استفاده از آنها در طراحی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس هفدهم ) – معرفی ابزار های ویرایشی پاک کن ، چاقوی طراحی و توضیح عملکرد و ذکر پارامتر های آنها برای تنظیم دقیق تر و ذکر مثال کاربردی از چگونگی استفاده از آنها
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس شانزدهم ) – معرفی ابزار های ترسیمی گرافیکی مداد رنگی ( Pencil ) ، قلم موی ضخامت متغیر ( Variable Stroke ) و توضیح عملکرد و کاربرد هر کدام
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس پانزدهم ) – معرفی فرمان Blend ، توضیح پارامتر های آن ، تنظیمات مربوطه و بررسی کاربرد های آن در طراحی گرافیک طرح های تبلیغاتی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس چهاردهم ) – آشنایی با مجموعه فرمان های ارائه شده در زیر مجموعه منوی Combine از قبیل Union ، Intersection ، Divide و ... ، توضیح عملکرد و ذکر مثال از هر کدام
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس سیزدهم ) – معرفی عملکرد و توضیح فرمان های کاربردی گروه بندی ، یکپارچه سازی و تفکیک سازی ، قفل کردن برای مدیریت بیشتر ترسیمات در صفحه طراحی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس دوازدهم ) – آشنایی با مجموعه فرمان های تغییر ( Transform ) واقع در پالت Transform و مجموعه فرمان های Transform واقع در منو و ذکر مثال از عملکرد هر کدام
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس یازدهم ) – معرفی ابزار های ترسیمی کمان ، مارپیچ و ... و آشنایی با انواع روش های کپی و تکثیر ترسیمات گرافیکی در فری هند و انجام تمرین کلاسی برای درک مفاهیم و تنظی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس دهم ) – معرفی ابزار های ترسیم بیضی و دایره ، ستاره ، چند ضلعی و پاره خط ، انجام تمرین کلاسی و طراحی یک کارت ویزیت و ذکر نکاتی در حین طراحی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس نهم ) – معرفی ابزار های انتخاب ترسیمات گرافیکی ( Selection Tool ) و آشنایی با فرمان های کاربردی هم راستا سازی ( Align ) ، تغییر ترتیب قرارگیری روی هم ( Arrange )
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس هشتم ) – آشنایی با ابزار ترسیم چهار ضلعی ( Rectangle Tool ) و معرفی پارامتر های آن ، انجام تمرین کلاسی و طراحی یک کارت ویزیت با برنامه فری هند
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس هفتم ) – آشنایی با روش نوشتن متن فارسی در فری هند و نحوه استفاده از نرم افزار فارسی نویس مریم
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس ششم ) – آشنایی با ابزار تایپ متن و نوشتار ( Type Tool ) و توضیح عملکرد و پارامتر های مدیریت ابعاد ، اندازه و سایر خصوصیات متنی
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس پنجم ) – آشنایی با ابزار های بزرگ نمایی و کوچک نمایی و جابجایی دید ناظر و کلید های ترکیبی و میانبر در محیط برنامه فری هند
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس چهارم ) – آشنایی با فرمان باز کردن فایل های ذخیره شده و مدیریت جابجایی بین چند فایل ، انواع حالت های مشاهده و نمایش طرح در محیط برنامه فری هند
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس سوم ) – آشنایی با تنظیمات ایجاد صفحه جدید ، ابعاد و اندازه آن ، تعداد صفحات ، جابجایی بین صفحات و ...
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس دوم ) – آشنایی با محیط نرم افزار فری هند ام ایکس ، معرفی اجزاء و قسمت های مختلف برنامه ، تنظیمات اولیه کار با نرم افزار و توضیح عملکرد هر بخش
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( درس اول ) – پیشگفتار و معرفی برنامه فری هند
  قیمت : 0 تومان
 • آموزش فری هند ام ایکس ( Freehand MX ) ویژه طراحی و گرافیک ( مقدمه ) - معرفی نرم افزار فری هند ، تاریخچه و آشنایی با نحوه عملکرد و کارآیی آن
  قیمت : 0 تومان
تعداد قابل نماۜش 

follow us