سخن روز

امام علی (ع)فرمودند:اگر نماز گذار بداند که چقدر از رحمت خداوند متعال او را فرا گرفته است،سرش را از سجده بر نمیدارد .

سئوالات تستی فری هند

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای فری هند free hand ارائه شده است .

follow us