سخن روز

سه چیز را هرکس دارا باشد پشیمان نشود عجله نکردن ، مشورت کردن ، توکل بر خدای عزوجل هنگام تصمیم. امام جواد (ع)

سئوالات تستی فری هند

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای فری هند free hand ارائه شده است .

follow us