سخن روز

امام علی (ع)فرمودند:اگر نماز گذار بداند که چقدر از رحمت خداوند متعال او را فرا گرفته است،سرش را از سجده بر نمیدارد .

در این مجموعه نمونه سئوالات چهارگزینه ای و تستی در اختیار کاربران قرار می گیرد

سئوالات تستی تری دی مکس 5

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی نرم افزار تری دی مکس برای کاربران ارائه شده است .

سئوالات تستی اتوکد 8

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی نرم افزار اتوکد ارائه می گردد .

سئوالات تستی فلش 4

در این مجموعه نمونه سئوالات نرم افزار فلش ارائه می گردد .

سئوالات تستی icdl درجه 1 4

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی icdl درجه 1 ارائه می گردد .

سئوالات تستی icdl درجه 2 1

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی icdl درجه 2 ارائه می گردد .

سئوالات تستی اینترنت 3

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی اینترنت ارائه می گردد .

سئوالات تستی ورد word 3

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی مایکروسافت ورد microsoft word ارائه می گردد .

سئوالات تستی پریمیر premiere 3

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی پریمیر ارائه می گردد .

سئوالات تستی رایانه کار 26

در این مجموعه نمونه سئوالات رایانه کار ارائه می گردد .

سئوالات تستی ویژوال بیسیک 13

در این مجموعه نمونه سئولاات ویژوال بیسیک ارائه گردیده است .

سئوالات تستی ویندوز windows 2

در این مجموعه نمونه سئوالات ویندوز ارائه گردیده است .

سئوالات تستی گرافیک رایانه ای 3

در این مجموعه نمونه سئوالات گرافیک رایانه ای ارائه شده است .

سئوالات تستی فتوشاپ 5

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای نرم افزار فتوشاپ photoshop ارائه شده است .

سئوالات تستی کارل دراو 2

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای کارل دراو corel draw ارائه گردیده است .

سئوالات تستی فری هند 8

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای فری هند free hand ارائه شده است .

سئوالات تستی فرانت پیج 1

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای فرانت پیج front Page ارائه شده است .

سئوالات تستی پاور پوینت 4

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای پاور پوینت power point ارائه شده است .

سئوالات تستی سالید ورکس 2

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای سالید ورکس ارائه گردیده است .

سئوالات تستی اکسل 2

در این مجموعه نمونه سئولاات تستی و چهارگزینه ای اکسل Excel ارائه شده است .

سئوالات تستی اکسس 3

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای اکسس Access ارائه شده است .

سئوالات تستی توسعه دهنده وب 1

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای توسعه وب ارائه شده است .

سئوالات تستی حسابداری صنعتی 0

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای حسابداری صنعتی ارائه شده است .

سئوالات تستی طراحی وب CIW 6

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای طراحی وب CIW ارائه شده است .

سئوالات تستی حسابداری 32

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای حسابداری در رشته های مختلف ارائه شده است .

سئوالات تستی برنامه نویسی پاسکال 2

در این مجموعه انواع سئوالات تستی و چهارگزینه ای زبان برنامه نویسی پاسکال ارائه شده است .

سئوالات تستی دلفی 1

در این مجموعه سئوالات تستی و چهارگزینه ای زبان برنامه نویسی دلفی ارائه شده است .

سئوالات تستی اوراکل 1

در این مجموعه سئوالات تستی و چهارگزینه ای زبان برناهم نویسی اوراکل ارائه شده است .

سئوالات تستی شبکه 2

در این مجموعه سئوالات تستی و چهارگزینه ای شبکه ارائه شده است.

follow us