سخن روز

حضرت علی (ع) می فرماید : کسی که رازش را مخفی نگه دارد اختیارش بدست خودش است.

سئوالات تستی اکسس

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای اکسس Access ارائه شده است .

follow us