سخن روز

تمام زهد و پارسایی بین دو کلمه از قرآن است خداوند سبحان می فرماید : هرگز به آنچه از دستتان رفته اندوه مخورید ، بر آنچه به شما داده شده است شادی نکنید . امام علی (ع)

سئوالات تستی اکسس

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای اکسس Access ارائه شده است .

follow us