سخن روز

هرکس که عمل زشتی رابشنود وآن را بر ملا سازد مانند کسی است که آن را انجام داده است . پیامبر اکرم (ص)

سئوالات تستی اکسس

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای اکسس Access ارائه شده است .

follow us