سخن روز

سه چیز را هرکس دارا باشد پشیمان نشود عجله نکردن ، مشورت کردن ، توکل بر خدای عزوجل هنگام تصمیم. امام جواد (ع)

سئوالات تستی اکسس

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای اکسس Access ارائه شده است .

follow us