سخن روز

سه چیز را هرکس دارا باشد پشیمان نشود عجله نکردن ، مشورت کردن ، توکل بر خدای عزوجل هنگام تصمیم. امام جواد (ع)

سئوالات تستی اکسل

در این مجموعه نمونه سئولاات تستی و چهارگزینه ای اکسل Excel ارائه شده است .

follow us