سخن روز

هرکس که عمل زشتی رابشنود وآن را بر ملا سازد مانند کسی است که آن را انجام داده است . پیامبر اکرم (ص)

سئوالات تستی حسابداری

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای حسابداری در رشته های مختلف ارائه شده است .

follow us