سخن روز

حضرت علی (ع) می فرماید : کسی که رازش را مخفی نگه دارد اختیارش بدست خودش است.

سئوالات تستی حسابداری

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای حسابداری در رشته های مختلف ارائه شده است .

follow us