سخن روز

امام علی (ع)فرمودند:اگر نماز گذار بداند که چقدر از رحمت خداوند متعال او را فرا گرفته است،سرش را از سجده بر نمیدارد .

سئوالات تستی حسابداری

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای حسابداری در رشته های مختلف ارائه شده است .

follow us