سخن روز

هرکس که عمل زشتی رابشنود وآن را بر ملا سازد مانند کسی است که آن را انجام داده است . پیامبر اکرم (ص)

سئوالات تستی رایانه کار

در این مجموعه نمونه سئوالات رایانه کار ارائه می گردد .

follow us