سخن روز

سه چیز را هرکس دارا باشد پشیمان نشود عجله نکردن ، مشورت کردن ، توکل بر خدای عزوجل هنگام تصمیم. امام جواد (ع)

سئوالات تستی طراحی وب CIW

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی و چهارگزینه ای طراحی وب CIW ارائه شده است .

follow us