سخن روز

حضرت علی (ع) می فرماید : کسی که رازش را مخفی نگه دارد اختیارش بدست خودش است.

سئوالات تستی ورد word

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی مایکروسافت ورد microsoft word ارائه می گردد .

follow us