سخن روز

تمام زهد و پارسایی بین دو کلمه از قرآن است خداوند سبحان می فرماید : هرگز به آنچه از دستتان رفته اندوه مخورید ، بر آنچه به شما داده شده است شادی نکنید . امام علی (ع)

سئوالات تستی ورد word

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی مایکروسافت ورد microsoft word ارائه می گردد .

follow us