سخن روز

سه چیز را هرکس دارا باشد پشیمان نشود عجله نکردن ، مشورت کردن ، توکل بر خدای عزوجل هنگام تصمیم. امام جواد (ع)

سئوالات تستی ورد word

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی مایکروسافت ورد microsoft word ارائه می گردد .

follow us