سخن روز

امام علی (ع)فرمودند:اگر نماز گذار بداند که چقدر از رحمت خداوند متعال او را فرا گرفته است،سرش را از سجده بر نمیدارد .

سئوالات تستی برنامه نویسی پاسکال

در این مجموعه انواع سئوالات تستی و چهارگزینه ای زبان برنامه نویسی پاسکال ارائه شده است .

follow us