سخن روز

سه چیز را هرکس دارا باشد پشیمان نشود عجله نکردن ، مشورت کردن ، توکل بر خدای عزوجل هنگام تصمیم. امام جواد (ع)

سئوالات تستی برنامه نویسی پاسکال

در این مجموعه انواع سئوالات تستی و چهارگزینه ای زبان برنامه نویسی پاسکال ارائه شده است .

follow us