سخن روز

امام صادق (ع) می فرماید : کُلُّ شَیءِِ مردودُُ الی الکتابِ و السنّهِ و کُلُّ حدیث ِِ لا یوافِقُ کتاب الله فهو زُخرُف ُُ. هر موضوعی باید به قرآن و سنت ارجاع شود و هر حدیثی که موافق قرآن نباشد دروغی است خوشنما.

سئوالات تستی برنامه نویسی پاسکال

در این مجموعه انواع سئوالات تستی و چهارگزینه ای زبان برنامه نویسی پاسکال ارائه شده است .

follow us