سخن روز

سه چیز را هرکس دارا باشد پشیمان نشود عجله نکردن ، مشورت کردن ، توکل بر خدای عزوجل هنگام تصمیم. امام جواد (ع)

سئوالات تستی icdl درجه 1

در این مجموعه نمونه سئوالات تستی icdl درجه 1 ارائه می گردد .

follow us